3 sposoby na faktury z odroczonym terminem płatności.

Jak radzić sobie z wydłużonym terminem płatności, gdy mamy zobowiązania do uregulowania na już? Istnieją co najmniej 3 sposoby. Jedną z możliwości jest przekazanie faktury z odroczonym terminem płatności do instytucji finansowej i uzyskanie pod nią limitu faktoringowego. Jak uzyskać takie wsparcie oraz o pozostałych rozwiązaniach przeczytasz w dalszej części poradnika.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
faktury z odroczonym terminem płatności
blog finansowy

Potrzebujesz pomocy w sfinansowaniu faktur ? Skorzystaj ze wsparcia. Pani Ala znajdzie dla Ciebie dopasowane rozwiązanie, wynegocjuje ceny i pomoże w kwestiach prawno – formalnych. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Czas czytania 5 minut

Z tekstu dowiesz się:

Wydłużony termin płatności – co dale

Faktury z odroczonym terminem płatności płatności stały się standardem w wielu branżach. Co za tym idzie? Konieczność niezwłocznego uregulowania zobowiązań dostawcom, opłacenia rat leasingowych i kredytowych prowadzi do utraty płynności finansowej, zwłaszcza małych i średnich podmiotów gospodarczych. Sprawdzonym sposobem na pokrycie kosztów stałych bez wchodzenia w linie kredytowe jest faktoring, faktoring odwrotny i kredyt kupiecki.

Sposób 1: Przekazanie faktury instytucji faktoringowej

Jedną z możliwości jest przekazanie faktury z odroczonym terminem płatności do instytucji finansowej i uzyskanie pod nią limitu faktoringowego. W ramach takiej usługi klient pod przekazaną fakturę uzyskuje zaliczkę w wysokości 80-85% brutto jej wartości nie czekając na termin zapłaty. Daje to możliwość zapłacenia pilnych zobowiązań i utrzymania płynności finansowej firmy. Koszt takiego finansowania zależy od terminu płatności, oceny klienta jak i jego kontrahenta. Instytucje finansowe akceptują faktury ze 120 dniowym terminem płatności a w przypadku branży górniczej nawet do 150 dni. Więcej na temat kosztu faktoringu pisaliśmy m.in w tekście Jak wyglądają oferty faktoringu zakupowego dla firm.

faktury z odroczonym terminem

Sposób 2: Skorzystanie z faktoringu odwrotnego

Dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie również finansowania pod cały kontrakt w formie faktoringu odwrotnego. W ramach takiej umowy klient może zapłacić za materiał, surowiec, podzespołowy zaczynając dany kontrakt, gdzie nie ma możliwości zafakturowania ze względu na brak zaawansowania prac i spełnionych warunków umowy. W tym przypadku instytucja finansowa płaci za wskazane przez klienta zobowiązania a ustala z nim indywidualnie termin spłaty. Termin spłaty jest zgodny ze zwyczajami płatniczymi czy też terminami ujętymi w umowie.

wydłużony termin platności

Sposób 3: Kredyt kupiecki z odsieczą

Mały podmiot chcąc realizować kontrakt dla znacznie większego od siebie kontrahenta niejednokrotnie musi zaakceptować proponowane przez niego dłuższe terminy płatności. Co za tym najczęściej idzie, uruchamia kredyt kupiecki aby utrzymać płynność finansową. Zatem dochodzimy do sytuacji, gdzie niejednokrotnie elastyczność przedsiębiorcy polegająca na możliwości zaoferowania kredytu kupieckiego w formie odroczonej płatności jest kartą przetargową. To ona decyduje o zawarciu danego kontraktu.

Zastosowanie takiego kryterium ma często miejsce w sytuacji kiedy zamawiający nie ma możliwości uzyskania kredytu, finansuje daną inwestycję z własnych środków i jest uzależniony od wpływów od swoich odbiorców. Niestety często Ci odbiorcy płacą z opóźnieniem. W przypadku dużych umów zlecający daną usługę lub wykonanie prac w kwestii płatności uzależniony jest od inwestora zapłaci tak szybko jak szybko zrobi mu płatność inwestor. Jakie są rodzaje i strategie udzielania kredytu kupieckiego przeczytasz w Kredyt kupiecki bez tajemnic.

Jeśli chodzi o kredyt kupiecki to najczęściej udziela się go na okres od 14 do 60 dni.

faktury z odroczonym terminem
Faktury z odroczonym terminem płatności

Odroczony termin płatności – przykład:

Firma wykonująca stolarkę aluminiową na potrzeby generalnego wykonawcy, który buduje dworzec autobusowy korzystając z faktoringu odwrotnego ma możliwości zapłaty za materiał do dostawcy uzyskując lepszą cenę co realnie przedkłada się na ich marżę a ponadto buduje swoją wiarogodność płatniczą jeżeli w przyszłości z tego kredytu u dostawcy będzie chciała skorzystać. Wyklucza również ryzyko utraty płynności finansowej i brak możliwości dalszej realizacji kontraktu, które nie jest uzależnione od tego jak szybko inwestor zapłaci generalnemu wykonawcy.

Termin zapłaty faktury nie może przekraczać 60 dni

Polskie Prawo ustala, że termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Gdy nie można ustalić daty otrzymania faktury

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury bądź rachunku potwierdzającego wykonanie usługi bądź dostarczenia towaru albo gdy w/w dok. zostały wystawione przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty liczony jest od dnia otrzymania przez dłużnika towaru bądź wykonania usługi. Zapis ten faktycznie daje przedsiębiorcom furtkę do ustaleń umownych, w praktyce termin płatności w takich branżach jak górnictwo ulega dwukrotnemu wydłużeniu.

Faktury z odroczonym terminem płatności a odsetki

Sprzedawca, który wywiązał się z zobowiązania może naliczać odsetki klientowi, który nie zapłacił za wystawioną fakturę w 3 przypadkach:

Gdy minie ustalony termin zapłaty faktury.

Sprzedający może naliczyć odsetki ustawowe od transakcji handlowych począwszy od dnia następującego po dniu zapłaty ceny.

Gdy termin zapłaty faktury nie został ustalony.

W przypadku, gdy nie ustalono terminu zapłaty a od dnia dostarczenia usługi lub towaru upłynęło 30 dni. Wtedy firma sprzedająca może zażądać odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia klientowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru.

Kiedy przedsiębiorca powinien dać zgodę na wydłużenie płatności kontrahentom

W oparciu o jakie czynniki przedsiębiorca powinien się zgodzić na wydłużenie płatności swoim kontrahentom:

 1. kondycja finansowa przedsiębiorcy, którą można określić w oparciu o wywiadownie gospodarcze, którymi dysponują instytucje finansowe dzięki, którymi można zweryfikować czy podmiot gospodarczy występuje na giełdzie długów, ma zaległe zobowiązania w Krajowym Rejestrze Długów, Bankowej Informacji Gospodarczej i Kredytowej;
 2. rozpoznawalność, jak długo firma działa na rynku i jak postrzegają ją inni kontrahenci;
 3. historia współpracy, czy kontrahent współpracując z nami dotąd regulował swoje zobowiązania terminowo;
 4. opinia pozytywna instytucji finansowych, którą można uzyskać m. in. zwracając się o pozytywną weryfikację danej firmy pod kątem uzyskania limitu faktoringowego.

Zleć Pani Ali przygotowanie oferty faktoringu i porównania go z innymi. Za taką kalkulację Pani Ala nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a jej otrzymanie nie stanowi żadnego zobowiązania z Twojej strony.

Dlatego zanim zaczniesz wysyłać oferty do kilkunastu firm poproś o zestawienie ofert Panią Alę.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

– pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji

– doradztwo w kwestiach prawno – podatkowyh itp.

– pomoc w przypadku trudności z uzyskaniem finansowania

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

NIP

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.