Cesja na czym polega. Umowa cesji krok po kroku.

Cesja często jest koniecznością. Co najważniejsze pamiętajmy, że może zabezpieczyć firmę przed zajęciem komorniczym lub roszczeniami innych podmiotów. Dziś o tym na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu cesji.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
cesja

Potrzebujesz pomocy przy cesji leasingu czy cesji wierzytelności ? Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

czat

Na czym polega cesja

Cesja jest to umowa cywilnoprawna, na podstawie której następuje przeniesienie wierzytelności z pierwotnego właściciela (cedenta) na osobę trzecią. Tym samym cedent przejmuje prawo do odsetek, zabezpieczeń, nawet ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Rodzaje cesji:

Jak wygląda cesja leasingu na inną firmę

Opiera się na przeniesieniu praw i obowiązków strony umowy (leasingobiorcy) na inny podmiot. W ramach cesji leasingu firma przejmująca przedmiot kontynuuje spłatę pozostałych rat. Spłata jest na takich samych warunkach, jakie wynegocjował wcześniejszy właściciel. Nowemu leasingobiorcy przysługuje również prawo do wykupu leasingowanego przedmiotu.

Co jest wymagane przy cesji leasingu na firmę

– firma leasingowa lub bank finansujący musi wyrazić zgodę na przeniesienie leasingu. To z kolei wiąże się z weryfikacją nowego leasingobiorcy przez instytucję finansującą.

– wymagane jest poinformowanie ubezpieczyciela o cesji

– przy cesji pobierana jest opłata manipulacyjna. Wynosi ona od 400, 00 zł do 1000,00

Cesja leasingu, a odstępne

Często też w przypadku cesji leasingu operacyjnego nowy leasingobiorca wpłaca wcześniejszemu właścicielowi tzw. odstępne.  Rekompensuje  ono cedentowi zainwestowane środki, jakie wpłacił w ramach czynszu inicjalnego. Opłata odstępnego jest indywidualną kwestią każdej umowy i nie zawsze ma miejsce. np. w sytuacji gdy kwota pozostająca do spłaty za leasing jest bardzo duża można negocjować odstąpienie od kwoty odstępnego. 

Jeśli chodzi o jej wysokość to ustalana jest indywidualnie pomiędzy stronami. Wartość rynkowa przedmiotu leasingu jest decydującym czynnikiem.

czat dla przedsiębiorców

 Faktura dokumentująca cesję

Cesja leasingu wymaga sporządzenia faktury dokumentującej transakcję.

fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę za np. „wynagrodzenie za cesję umowy leasingu”.

Czytaj także:

Na czym polega cesja leasingu na osobę prywatną

Jeśli umowa leasingu nie zawiera zakazu cesji wtedy przeniesienie praw do leasingowanego samochodu jest ogranicza się do sprawdzenia zdolności kredytowej osoby, która będzie płacić raty leasingowe. Drugą kwestią jest ustalenie kosztów, jakie będzie płacił nowy właściciel ( opłaty manipulacyjne pobierane przez banki oraz fakt, że osoba prywatna przejmująca leasingowany samochód nie rozlicza VAT-u.

Cesja wierzytelności

Pozwala na przeniesienie praw do faktury na instytucję finansową bankową lub pozabankową. W wyniku jej podpisania dłużnik dokonuje zapłaty należności na rzecz faktora. Cesję wierzytelności stosuje się przy faktoringu jawnym.

Cesja w faktoringu

Cesja w faktoringu to zgoda na finansowanie obecnych i przyszłych faktur przez instytucję faktoringową ( bankową lub pozabankową).Jest to po prostu cesja wierzytelności czyli przeniesieniem uprawnień z tytułu umowy faktury na nowego nabywcę czyli firmę faktoringową. Warto dodać, że cesja nie tylko uruchamia finansowanie faktur, ale co najważniejsze zabezpiecza przed zajęciem komorniczym i roszczeniami innych podmiotów.

Zakaz cesji w faktoringu – jak sobie radzić

Jak wiemy wpisany w umowie zakaz cesji blokuje korzystanie z finansowania jakim jest faktoring jawny. Często jednak zakaz cesji nie jest ostateczny i jak pokazuje praktyka uzyskanie zgody na przelew wierzytelności jest kwestią zwykłej formalności. Wystarczy rozmowa z płatnikiem.

Argumenty do walki z zakazem cesji

Po pierwsze warto przekazać płatnikowi, że

  • przy cesji wierzytelności wciąż ma kontrolę nad płatnościami
  • od niego zależy, na które faktury obowiązuje cesja

-ponadto “firmy realizujące ich zlecenia mogą prowadzić prace w sposób płynny i terminowy. Kończą się ich problemy z wykonawcami proszącymi o skonto czy zaliczki na zakup materiałów lub wypłaty dla pracowników. “

– Są na rynku firmy faktoringowe, z którymi można indywidualnie ustalić treść zgody cesji, tak aby była dopasowana do charakteru działalności firmy.

W przypadku braku zgody płatnika na cesję można skorzystać z faktoringu cichego, o którym piszemy tutaj: faktoring cichy

Potrzebujesz pomocy przy cesji leasingu czy cesji wierzytelności ? Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

czat

Formularz

    Pani Ala - Asystentka finansowa
    Pani Ala Asystentka finansowa

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.