Faktoring

2 lipca 2018
Wierzytelności
Kompendium wiedzy o wierzytelnościach

Wierzytelności to inaczej prawo wierzyciela do żądania spełnienia określonego świadczenia przez dłużnika. Wiąże się to z kategorią zobowiązania polegającą na tym że wierzyciel może żądać od...

Zobacz artykuł
1 lipca 2018
Koszty uzyskania przychodu
Koszty uzyskania przychodu

Pojęcie kosztów uzyskania przychodu statystycznemu Polakowi przypomina się raz do roku kojarząc się z nieuchronnie zbliżającym się terminem dokonania rozliczenia podatkowego. W zgodzie z definicją prawną...

Zobacz artykuł